F R I E D A    K O C H    1923 - 1995

 

K e r a m i e k    1940 - 1950   I  1950 - 1960   I  1960 - 1970   I  1970 - 1980   I  1980 - 1990

   
         

biografie

tekst

interview en kritiek

brieven van Frieda aan Bert in Boekelo

brieven aan en van Bert Schierbeek uit de oorlogsjaren.

brieven aan Lucebert uit de jaren vijftig vanuit Parijs

foto's en diversen

' Meer dan muze van twee vijftigers '
door Graa Boomsma.

contact

 

De brieven worden geplaats na augus-tus wanneer het stuk 'Meer dan muze van twee vijftigers' van Graa Boomsma is gepubliceerd in De Parelduiker omdat veel van die inhoud is gebaseerd op deze brieven.

m.s.

Literatuurmuseum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

   
previous                 home                  next