F R I E D A    K O C H    1923 - 1995

 

K e r a m i e k    1940 - 1950   I  1950 - 1960   I  1960 - 1970   I  1970 - 1980   I  1980 - 1990

   
         

biografie

tekst

interview en kritiek

brieven van Frieda aan Bert in Boekelo

brieven aan en van Bert Schierbeek uit de oorlogsjaren.

brieven aan Lucebert uit de jaren vijftig vanuit Parijs.

foto's en diversen

' Meer dan muze van twee vijftigers '
door Graa Boomsma.

contact

 

     FRIEDA KOCH 1923 - 1995

     1941 -1945 Kunstnijverheidschool, Amsterdam.      
     1954  Zomertentoonstelling in het Atelier ´t Rieselo - Otterloo
     1958  'Reizende Keramiek', reizende groepstentonnstelling door Nederland.
     1959  10de Zomertentoonstelling in het Atelier ´t Rieselo - Otterloo
     1959  Kunstzaal De Drie Hendricken - Amsterdam. Samen metArchibald Dumbar, Chris Steenbergen -                edelsmeden, en M.C. Escher - grafiek
     1960  De Drie Hendricken - Amsterdam. SamenMargrie Kagie - wandkleden.
     1960  De Zonnehof, Amersfoort
     1962  VE-KA  Amsterdam
     1965  Z65 Galerie De Drie Hendricken, Amsterdam met Abram, Toon v. Boxtel,Leo Droger, Hans Frisch,                D. Granaat, Hesselius, Henneman, Loes van der Horst, Jan van Holten, Abe Kuipers, Miep Hart                Nyburg en Willem van Tijn.
     1966  Galerie De Drie Hendricken, Amsterdam. Samen met Helga Ottenheim, Loes van der Horst, W.A.                Oepts, Antoni van Boxtel en Cees Meyer.
     1986  Galerie De Drie Hendricken, Amsterdam. Zomertentoonstelling.
     1969  Wim Mulder Atelier ´t Rieselo - Otterloo. Samen met Jaap Domisse, Olga Oderkerk, Henny Radijs                en Frans Slot. 
     1969  Heineken Galerij, Amsterdam. Samen met Mies Merkelbach, Marja Lijsel van der Kolk Schepel en                Arthur Knauf.
     1972  Galerie Guido de Spa, Amsterdam. Samen met Nel Duin en Karl Cohnen.
     1972  De Openbare Bibliotheek, Aalsmeer. Openingswoord Frans Duister.
     1972  Galerie El Lotus, Haarlem. Samen met Rie van Goor. 
     1973  Galerie Pampus, Muiden. Samen met Oey Tjeng Sit enKarel Cohnen.
     1973  Galerie Guido de Spa, Amsterdam. Samen met Enrique adserá Riba.    
     1974  Galerie Guido de Spa, Amsterdam. Samen met Elsbeth van Egten.
     1974  De Ark, Boxtel
     1975  Galerie-S Amsterdam. Samen met Gille Elmar, Ruud Fronik, Truus Lanson, David Lavington,
               Alan Rubin, Marcel Speet, Molly TV en Henk Visch.
     1975  Bedrijfsrestaurant van Hoogovens, Beverwijk. Samen met Jan Haas.
     1985  Galerie Guido de Spa, Amsterdam. Samen met Albert Verschueren en Nico Lijsen.
     1986  Galerie Guido de Spa, Amsterdam. Samen met Bert Bruyn en Nico Lijsen.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   
previous                 home                  next