F R I E D A    K O C H    1923 - 1995

 

 K e r a m i e k           1940 - 1950     I    1950 - 1960    I    1960 - 1970   I   1970 - 1980     I     1980 - 1990

   
         

biografie

tekst

interview en kritiek

brieven van Frieda aan Bert in Boekelo

brieven aan en van Bert Schierbeek uit de oorlogsjaren.

brieven aan Lucebert uit de jaren vijftig vanuit Parijs.

foto's en diversen

' Meer dan muze van twee vijftigers '
door Graa Boomsma.

contact

     
previous                 home                  next        
                                                                                                                                                                                                                19 x 18 x 14,5 cm