F R I E D A    K O C H    1923 - 1995

 

K e r a m i e k    1940 - 1950   I  1950 - 1960    I  1960 - 1970   I  1970 - 1980   I  1980 - 1990

   
         

biografie

tekst

interview en kritiek

brieven van Frieda aan Bert in Boekelo

brieven aan en van Bert Schierbeek uit de oorlogsjaren.

.

brieven aan Lucebert uit de jaren vijftig vanuit Parijs.

foto's en diversen

' Meer dan muze van twee vijftigers '
door Graa Boomsma.

contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

previous                 home                  next        
                                                                                                                                                          9 x 4,5 x 28 cm